Confortul termic
ambiental

Confortul termic ambiental este o condiţie de bază pentru a ne putea simţi bine într-o locuinţa, fiind combinaţia dintre temperatură si umiditatea aerului din mediul ambiental.

 Asigurarea confortului termic în spaţiile de locuit cu ajutorul şemineelor se face în funcţie de principiul de funcţionare şi modul de propagare a căldurii:


     ♦ Sisteme de încălzire cu convecţie de aer cald

Prin convecţie se înţelege transferul căldurii de la un corp cald la un corp rece cu ajutorul unui mediu (aer, apa,etc.).
Schimbul termic între cele două corpuri se realizează prin generarea unui circuit convectiv.

Corpurile din spaţiul ambiental nu sunt încărcate termic, confortul termic se realizează prin încălzirea întregului volum de aer din încăpere în mod inegal, iar pentru a obţine o temperatură confortabilă în zona corpului este nevoie ca temperatura aerului din zona plafonului să fie foarte ridicată, în timp ce zona picioarelor rămâne rece, fapt care are ca efect un consum mare de energie, o mişcare pronunţată a aerului cu antrenarea prafului, impurităţilor din aer şi un dezechilibru al umidităţii aerului.

Exemple:
                • Caloriferul: convecţia se produce atunci cănd aerul din încăpere se încălzeşte în contact cu caloriferul (prin care circulă agentul termic) şi transportă căldura astfel absorbită în spaţiul ambiental, formând un circuit convectiv.
            • Şemineul cu focar metalic: funcţionează pe principiul convecţiei de aer cald (identic calorifere), convecţia se produce atunci când aerul încălzit în contact cu focarul încins transportă căldura în încăpere, încălzirea spaţiului ambiental realizăndu-se printr-un circuit convectiv.

     ♦ Sisteme de încălzire cu acumulare şi radiaţie termică

Încălzirea prin radiaţie termică se realizează prin transferul direct de căldură de la un corp cald către un corp rece sub formă de unde electromagnetice, identic radiaţiei solare.

Radiaţia termică acționează direct asupra corpurilor şi materiei cu care intră în contact (corp uman, mobilier, pereţi, etc.), încărcând termic aceste corpuri, iar datorită acţiunii directe confortul termic ambiental se realizează la temperaturi mai scăzute decât în cazul convecţiei de aer cald, având ca şi efect un consum redus de energie, o dispersie uniformă a căldurii şi o mişcare redusă a aerului, fapt care înseamnă un echilibru optim al umidităţii, fără antrenarea impurităţilor şi a prafului din aer, în consecinţă un mediu ambiental mai plăcut, confortabil şi sănătos.

Exemple:
            • Încălzire prin pardoseală şi perete
            • Şemineu ceramic
            • Sobe din teracotă