Șemineele ceramice Sternar

Sistem austriac de şeminee ceramice cu construcţie dublă (Luftspalt), funcționează pe principiul acumulare şi radiație termică, sunt realizate integral din materiale ceramice cu caracteristici superioare de acumulare şi rezistenţă termică.

Structura constructivă a şemineelor ceramice STERNAR este compusă din:
focar ceramic în care are loc arderea lemnului la temperaturi foarte ridicate (cca. 800-1000°C);
sistem de „fumuri“ (canale gaze de ardere) realizate din elemente ceramice cu configurație specială, în care este absorbită energia degajată în timpul procesului de ardere a lemnului;
manta exterioară construită din materiale şi elemente decorative ceramice, care pe langă capacitatea de înmagazinare termică suplimentară, permite transferul termic către mediul ambiental ȋn mod gradual, plăcut şi sănătos, oferind in acelaşi timp posibilitatea realizării unor proiecte personalizate cu design deosebit;

MOD DE FUNCȚIONARE:
Energia degajată prin arderea lemnului este radiată parțial direct prin geamul uşii, asigurând astfel o încălzire rapidă a zonei unde este amplasat şemineul, restul de energie este stocată în masa de acumulare a şemineului, fiind cedată gradual corpurilor din spațiul ambiental (corp uman, mobilier, pereţi, …) sub formă de radiație termică (identică radiației solare), într-un interval mare de timp.

Doar o foarte mică parte din energie se pierde pe horn, fiind necesară pentru asigurarea tirajului natural.

Deoarece radiația termică actionează direct asupra corpurilor, aerul este încălzit în mod indirect (prin reflectarea căldurii de către corpurile încălzite), având ca efect un echilibru optim al umidității din încăpere şi o mişcare redusă a aerului, făra antrenarea prafului şi a impurităților, rezultând un mediu ambiental sănătos şi confortabil.

Fiecare şemineu STERNAR este realizat individual în baza unui proiect tehnic complex, în care calculul şi dimensionarea părții funcționale (focar + sistem fumuri) sunt realizate cu un program special de calcul, concomitent cu o simulare a funcționării şemineului, eliminându-se orice posibilitate de eroare în funcționare.

Pentru o funcționare optimă, obținerea unei eficiențe şi a unui randament maxim în exploatare, se iau în calcul o serie de parametrii şi factori care influențează determinant performanțele şemineului:
     ♦ Puterea termică nominală a şemineului (kw/h)
     ♦ Randamentul minim(>78%)
     ♦ Autonomia asigurată(>8h)
     ♦ Temperatura exterioară minimă până la care trebuie asigurat confortul termic de către şemineu
     ♦ Altitudinea la care este situată locuința
     ♦ Tirajul natural necesar
     ♦ Temperatura gazelor de ardere la intrarea şi la ieşirea în /din coşul de fum (eliminarea riscului de formare a condensului acid)
     ♦ Caracteristicile coşului de fum:
            • sistem constructiv (zidărie masivă, sistem ceramic izolat, sistem metalic izolat...)
            • dimensiunile şi forma canalului de fum (rectangulară, circulară)
            • amplasare (interior, exterior)
            • înălțimea utilă ...

Construcția şemineelor STERNAR se realizează individual respectând cerințele proiectului tehnic, pentru fiecare proiect se întocmeşte un set detaliat de schițe de asamblare care asigură construcția precisă, fără erori sau interpretări personale.


Calcul tehnic

Proiect asamblare

Perspectiva produs final


Toate aceste particularități:
     ♦ Sistem constructiv
     ♦ Principiu de funcționare (acumulare şi radiție termică)
     ♦ Proiect tehnic (dimensionare şi simulare funcționare)
     ♦ Construcție conform proiect
     ♦ Materiale speciale de calitate superioară
garantează atingerea unor performanțe excepționale în funcționare şi a unui grad maxim de confort în exploatare, având ca rezultat:
     ♦ Temperaturi de ardere foarte ridicate (800-1000°C)
            • ardere curată şi completă a lemnului
            • foarte puțină cenușă
            • geamul uşii curat
            • protecția mediului prin emisii reduse de noxe şi micropulberi
     ♦ Randament foarte mare (>78%)
            • consum şi manipulare redusă a lemnului
            • economie de bani
     ♦ Autonomie foarte mare (8-24 h)
            • confort sporit datorită intervalelor mari între încărcări
     ♦ Mediu ambiental sănătos şi confortabil

Proiectarea şi execuţia personalizată, performanțele funcționale, confortul şi usurința în exploatare recomandă sistemul de şeminee ceramice STERNAR ca soluție optimă pentru încălzirea locuințelor, atât în sistem bivalent (complementar) cât şi monovalent cu generare agent termic (termoşemineu ceramic).

Caracteristicile superioare ale sistemului de şeminee ceramice STERNAR permit acordarea unei garanții de 10 ani pentru materiale şi funcționalitate.

Investind într-un şemineu ceramic STERNAR vă asigurați încălzirea locuinței în cel mai plăcut, sănătos, confortabil şi eficient mod, realizând în acelaşi timp importante economii băneşti.

Comparație Sisteme Șeminee

Șemineu cu focar metalic

✔ Încălzire rapidă
✔ Posibilitate de încălzire a mai multor încăperi
✔ Posibilitate încălzire monovalentă (termoşemineu)
• Calitate inferioară a căldurii prin convecţie aer cald
• Eficienţă şi randament termic real redus
• Inerţie termică redusă
• Autonomie redusă (2-3 h)
• Frecvenţă mare a alimentărilor cu lemn (2-3h)
• Consum mare de lemn
• Efort şi disconfort mare în exploatare
• Aport limitat la economia costurilor cu încălzirea
• Rezultă multă cenuşă şi funingine
• Geamul uşii se murdăreşte frecvent
• Ardere incompletă a lemnului
• Emisii ridicate de noxe şi micropulberi
• Mişcare puternică a aerului cu antrenare praf şi impuritaţi
• Dezechilibru al umidităţii aerului ambiental
• Producţie focar în sistem industrial
• Durată de viaţă redusă datorită contactului direct cu focul al componentelor metalice
• Garanţie 2-5 ani 

Șemineu ceramic Sternar

• Se încălzeşte mai greu, încălzire parţială prin uşă
✔ Posibilitate încălzire/temperare directă a mai multor încăperi
✔ Posibilitate încălzire monovalentă (termoşemineu ceramic)
✔ Calitate superioară a căldurii prin radiaţie termică
✔ Eficienţă şi randament termic foarte mare (> 78%)
✔ Inerţie termică mare
✔ Autonomie foarte mare (12-24h)
✔ Frecvenţă redusă a alimentărilor cu lemn (1-2 ori/24 ore)
✔ Consum foarte redus de lemn
✔ Efort şi disconfort minim în exploatare
✔ Aport semnificativ în economia costurilor cu încălzirea
✔ Rezultă foarte puţină cenuşă şi funingine
✔ Geamul şi cenuşa nu trebuiesc curăţate decât foarte rar
✔ Ardere completă a lemnului
✔ Emisii reduse de noxe şi micropulberi
✔ Mişcare redusă a aerului fară antrenare praf şi impurităţi
✔ Echilibru al umidităţii aerului ambiental
✔ Proiectare, dimensionare şi execuţie individuală
✔ Varietate foarte mare ale formelor constructive posibile
✔ Durată de viaţă foarte mare
✔ Garanţie 10 ani

Graficul încălzirii

Graficul arată foarte clar faptul că încălzirea prin radiaţie termică este cea mai apropiată de forma ideală de încălzire, distribuţia căldurii realizându-se exact în zona corpului, în timp ce prin convecţie de aer cald se încălzeşte excesiv partea superioară a încăperii iar zona picioarelor rămâne rece.